VAN IDEE NAAR TECHNISCH ONTWERP & VERGUNNINGEN

De uitdaging was om een huis uit te werken naar ruw idee van de opdrachtgever.De uitdaging was om een huis technisch uit te werken naar wens en idee van de opdrachtgever. Inspiratiebron een ‘geodesic dome’, opgebouwd uit geometrische vlakken. Eef & Cees waren via het idee van een grasdak voor de garage in contact gekomen met  Groendak welke hun de expertise bood bij het ontwerp van de woning. Groendak is gelieerd aan Bouwpartners.

De vormgeving van de woning kende verschillende fasen welke werden doorlopen en uitgewerkt door Jan Willem Bronk van M²B. De gehele technische uitwerking lag in zijn handen. Voor de verrgunningsaanvragen, het ontwerp en de constructies verzorgde hij het gehele traject.

Comments are closed.